Digitale røntgenbilleder

Hele processen tager under 1 minut. Billedet er direkte på skærmen. Der kan zoomes ind på kritiske områder. Strålingen er reduceret med 80%. Billedet er automatisk arkiveret i journalen til senere brug.