Patienttilfredshedsundersøgelse

Fremtidens Tandlæge, Sønderborg har fået gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse som led i klinikkens kvalitetsledelsessystem og som forberedelse til ISO 9001 certificering af klinikken.

Formålet med undersøgelsen er blandt andet at dokumentere i hvilken grad, klinikken opfylder de kvalitetsmål, som den har opstillet for sit virke.

Patienterne er blandt andet blevet bedt om at vurdere servicen i klinikkens reception. Her viser resultatet, at klinikkens reception fungerer særdeles tilfredsstillende, idet stort set samtlige patienter føler sig særdeles godt behandlet, samt at den anvendte bookingmetode og arbejdsplanlægningen medarbejderne imellem i høj grad medvirker til at indfri klinikkens mål om, at betjene patienterne hurtigst muligt.

Spørgsmålene vedrørende klinikkens medarbejdere viser, at disse samlet set i meget høj grad bidrager til at etablere en behagelig og tryg atmosfære på klinikken, hvilket medfører, at patienterne føler sig i centrum. Det er tydeligt, at medarbejderne formår at være nærværende, også selv om der er travlt på klinikken og selv om akutte patienter skal presses ind i kalenderen.

Klinikken har mål for, at patienterne skal være tilfredse med den behandling, de modtager og resultaterne heraf. Resultaterne viser, at det i høj grad lykkes for klinikkens behandlere, idet alle behandlere indfrier kvalitetsmålet for dette. Næsten lige så gode resultater opnår klinikkens medarbejdere, når det vedrører tilliden til dem som behandlere og måden, de udfører behandlingen på.

Samlet viser undersøgelsen, at klinikken i høj grad formår at indfri sine mål dog med en enkelt undtagelse af det område, som vedrører information til patienterne om priser, og behandlingsmuligheder. Der arbejdes aktivt for at øge tilfredsheden på dette område.

Læs hele undersøgelsen klik her [PDF] 

Tilbage