Lærerig sikkerhedsdag

Fredag den 22. juni afholdt vi en sikkerhedsdag, hvor alt personalet blev trænet i førstehjælp. Vi havde en spændende og lærerig dag og er nu endnu bedre rustet til at yde førstehjælp.

tl_files/fremtidenstandlaege/Aktuelt/Foerstehjaelp/foerstehjaelp-01.jpg

tl_files/fremtidenstandlaege/Aktuelt/Foerstehjaelp/foerstehjaelp-02.jpg

tl_files/fremtidenstandlaege/Aktuelt/Foerstehjaelp/foerstehjaelp-03.jpg

tl_files/fremtidenstandlaege/Aktuelt/Foerstehjaelp/foerstehjaelp-04.jpg

Tilbage